วันเสาร์ ที่ 30 สิงหาคม 2014

ข่าวเด่น

384
เพื่อเป็นการสำรวจความนิยม และทัศนความคิดเห็นของผู้ชมเว็บ ที่มีต่อผู้เสนอชื่อรับการคัดสรรเป็น สปช.จ.สุรินทร์ ซึ่งมีทั้งหมด 32 คน ซึ่งอยู่ในระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติ แต่คัดโดยการสุ่มมาเพียง 16 ชื่อเท่านั้น โดยบุคคลใด ที่คิดว่าเหมาะสมที่จะได้รับการคัดสรรเป็น สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ จังหวัดสุรินทร์ โดยเลือกได้เพียง 1 ตัวเลือกเท่านั้น ผู้มีสิทธิ์โหวต ไม่จำกัดเพศ อายุ ภูมิลำเนา โดยระบบจะนับตามเลข IP เท่านั้น...

คลิปข่าวและกิจกรรม

Social