ข่าวเด่น

0 10
23 ก.ค.57 - ที่ศูนย์ประสานงานรับแรงงานชาวกัมพูชากลับเข้าทำงานในจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเปิดรับลงทะเบียน แรงงานชาวกัมพูชา เดินทางกลับมาทำงานประเทศไทย มาตั้งแต่วันที่ 26 มิ.ย.57 ที่ผ่านมา จนถึงวันที่ 22 ก.ค.57 พบว่ามีนายจ้าง จากจังหวัดต่างในพื้นที่ภาคอีสาน และภาคกลาง ได้แจ้งความประสงค์ ที่จะขอรับ แรงงานชาวกัมพูชา กลับเข้ามาในประเทศไทย ผ่านสำนักงานจัดหางาน ในแต่ละจังหวัด พบว่า...

คลิปข่าวและกิจกรรม

Social

เนื้อหาล่าสุด